Till adastra media Till startsida för alla lathundar Start Till Macromedia

att markera dragbara objekt    


 

Lathundar Flash 5

utvecklingen av lathundar för Flash 5 är avslutad

  

Sajten fungerar bäst med :
Tillsvidare finns enbart två lathundar utlagda :

att markera är grundläggande och handlar om verktygen för att markera olika typer av objekt på scenen.

dragbara objekt behandlar hur man skapar dragbara objekt med hjälp av avancerat actrionscript.

Till sidans topp

uppdaterad :
© adastra media